Välkommen till Stormens öga Sangha!

Stormens öga är en meditations- och studiegrupp i Uppsala. Våra aktiviteter är öppna för alla och omfattar zenmeditation, yoga och studier i religion och filosofi. Vi är inte bundna till någon organisation men är inspirerade av den fransk-vietnamesiske läraren Thich Nhat Hanh. Vi har studicirklar hos studieförbundet Sensus. Välkommen till oss om du vill pröva zenmeditation!

Stormens öga = lugnt område inuti en virvelstorm
Sangha = församling; grupp
Zen = meditationwww.ahimsa.se/storm
20 mars 2012
först publicerad juli 2004